Nova línia directa a Balears

Araujo Transport i Logística, en el seu afany de facilitar la feina a les empreses de la co- marca, obre una nova línia directe que uneix l’Anoia amb Balears a diari.

El propòsit es enllaçar diàriament les mercaderies amb des Balears per el seu lliurament en un termini de 24/48 h. des de la sor da del vaixell del port de Barcelona.

Disposem d’ un espai reservat diàriament per donar cabuda a totes les mercaderies que sur n de l’Anoia amb des Balears.

Un cop la mercaderia arriba al port de Palma de Mallorca, son distribuïdes al seu des final pel nostre corresponsal, que té representació a totes les Illes i estructura d’ úl ma generació per complir els terminis de lliurament amb la màxima qualitat i control.

Disposem dels mitjans informà cs per poder fer un seguiment en temps real i contacte directe amb el nostre representant de cada zona per tenir-vos ben informats.

També oferim la possibilitat de recollir mercaderies a les Balears per portar-les cap a l’ Anoia, amb la mateixa eficiència , rigor i control.

Amb aquest nou servei oferim transport a les Balears de contenidors complerts, grupat- ges i paqueteria industrial a par r de 10 Kg. a un preu molt ajustat i amb la qualitat que ens caracteritza.

Seguim creixen, seguim avançant

Araujo Transport i Logística, sempre ens preocupem per la millora constant, apostant per uns serveis de qualitat, personalitzat i de proximitat

Creixem i seguirem creixen al ritme que les necessitats del mercat ho requereixin, ens agrada escoltar per saber, per aprendre i per donar respostes a les necessitats reals de la comarca.