Condicions generals d’alta de usuari

Per tal de fer el seguiment dels enviaments els usuaris poden sol·licitar una contrasenya que els faciliti el seu control. Aquestes Condicions Generals de Contractació s’apliquen als serveis oferts per ARAUJO TRANSPORT I LOGÍSTICA SLU (“ARAUJO”), a través del web allotjat a la URL https://www.araujo-tl.com/ (“Web”) a qualsevol usuari que vulgui adherir-s’hi com a usuari.

L’adhesió com a usuari a través del Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Contractació, així que, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les Condicions Generals l’adhesió no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de ARAUJO.

A l’adherir-se com a usuari aquest declara tenir capacitat legal per contractar els serveis del Web.

ARAUJO es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, per la qual cosa, abans fer-se usuari, llegeixi atentament el seu contingut ja que és responsabilitat del usuari revisar les Condicions Generals de Contractació.

Alta de Usuari

Per esdevenir Usuari , l’usuari ha de contactar amb ARAUJO, qui li donarà una nom i una contrasenya d’accés únic pel seguiment dels enviaments. Aquest servei no te cap cost.

Protecció de dades personals

En compliment del que preveu la normativa vigent, en relació a les dades personals del Soci facilitades, regeix allò previst en la Política de Privacitat.